Den umodne personen

Kommentarar avslått på Den umodne personen

Hva ville være en avgjørende faktor for en jente? En jente som er følelsesmessig umoden har ikke evner eller støter på å håndtere virkelighet. En dame som er følelsesmessig umoden forstår ikke hva begrensninger er. En mentalt umoden person lærer ikke hvor de skal konkludere og hvor problemer starter. Hun […]